A Clima & Fred treballem per donar un servei àgil, eficaç i acord a les necessitats del seu negoci. Oferim gran varietat d’equips de climatització per aconseguir un ambient òptim que permeti desenvolupar l’activitat comercial o industrial amb comoditat. Busquem solucions personalitzades per aconseguir un confort màxim i un gran estalvi energètic. 

  • Ens desplacem a casa del client per fer un estudi detallat de les seves necessitats.
  • Busquem la millor solució entre tots els sistemes disponibles en l’actualitat.
  • Oferim assessoria complerta en la selecció de l’equip o equips adequats per obtenir una màxima eficiència i contribuir a l’estalvi energètic.
  • Les instal·lacions que realitzem estan pensades perquè s’adaptin al negoci del client sense necessitat de grans obres o modificacions de l’edificació.
  • Treballem amb diferents marques.
  • Garantia de 24 mesos en instal·lacions i equips.

 

CONFORT, FIABILITAT I ECONOMIA PEL SEU NEGOCI

 


Climatització sistemes tipus splitSISTEMES TIPUS SPLIT

Estan compostos per dues unitats: una unitat ubicada a l’exterior del recinte a climatitzar i una altra unitat ubicada a l’interior. Aquests sistemes ofereixen un gran ventall d’opcions d’instal·lació per adaptar-se a les característiques del lloc (comerços, oficines, consultoris, bars i restaurants,…)

Són els sistemes més comuns al mercat i els més demandats per comerciants i petits conjunts d’oficines i locals per la seva facilitat d’instal·lació. Són econòmics i fàcils de desmuntar en cas de trasllat del negoci.

Climatització sistemes VRVSISTEMES VRV

El sistemes de Volum de Refrigerant Variable (VRV) estan especialment dissenyats per edificis amb requisits exigents de confort i eficiència energètica (conjunts d’oficines, conjunts de locals, edificis comercials, bungalows…)

El número d’unitats exteriors es minimitza ja que amb una sola unitat es poden instal·lar una àmplia gama d’unitats interiors  respectant l’estètica de l’edifici, alliberant espai al terrat i disminuint el pes sobre l’edificació.

Una característica important a destacar és la capacitat de generar calor i fred de manera simultània en diferents zones de l’edifici aprofitant l’energia.

El control de la temperatura es realitza de manera independent a cada sector a climatitzar, donant versatilitat i flexibilitat al sistema amb un màxim estalvi en consum energètic.

Són sistemes semblants als Multi-split, però s’utilitzen per potències més grans i permeten instal·lar un major nombre d’unitats interiors.

S’aconsegueix climatitzar grans superfícies a costos d’energia molt baixos en comparació amb altres sistemes.

Climatització sistemes RooftopSISTEMES ROOFTOP (COMPACTES DE TERRAT)

Són els que millor s’adapten a les necessitats de les superfícies comercials mitjanes i grans on es gestionen grans volums d’aire (centres comercials, cines i teatres, edificis industrials o centres logístics).

No afecten la superfície comercial perquè s’instal·len al terrat de l’edifici, permetent realitzar totes les labors tècniques i de manteniment a l’exterior del mateix.

Necessiten una xarxa de conductes per distribuir l’aire per totes les zones a climatitzar.

També tenen la opció de refrigeració gratuïta (free-cooling), que consisteix en agafar aire de l’exterior, sempre i quan la temperatura exterior sigui més baixa que a l’interior, per mitjà d’unes comportes automàtiques.

Són una solució d’instal·lació directa i senzilla. Només es requereixen conductes d’aire, alimentació elèctrica i un desguàs senzill.

Climatització Refrigeradoes d'aigua i bombes de calorREFRIGERADORES D’AIGUA I BOMBES DE CALOR

Són equips dissenyats per escalfar o refrigerar aigua depenent de la necessitat. L’aigua circula per mitjà de canonades fins al lloc de l’aplicació (CLIMATITZACIÓ: unitats de tractament d’aire / REFRIGERACIÓ: processos industrials).

Són sistemes utilitzats per la climatització de grans instal·lacions (hotels, hospitals, edificis d’oficines, residències,…) o en aplicacions industrials (refrigeració de maquinària, refrigeració de processos,…).

En aplicacions de clima poden generar simultàniament aigua calenta sanitària. Es poden combinar amb diferents unitats de tractament d’aire (fancoils) per satisfer de forma exacta els requisits de l’edifici.