Calderes de Gas: diferències entre la Revisió i la Inspecció

Avui volem dedicar el nostre post a resoldre certs dubtes que els nostres clients i clients potencials ens heu anat traslladant sobre les Revisions de les Calderes de Gas i les Inspeccions de la Instal·lació del Gas. Ens trobem que hi ha molta desinformació al respecte i molts cops es confon la Inspecció de la Instal·lació del Gas amb la Revisió de la Caldera. Totes dues són obligatòries, però separades i diferents l’una de l’altra. Per això és vital que en coneguis les diferències per evitar malentesos i enganys, i per tenir ben clar què contractes i a qui li pots contractar.

Inspecció de la Instal·lació de Gas

PERIODICITAT: cada 5 anys

QUI LA REALITZA? La teva companyia comercialitzadora del gas (Gas Natural, Endesa, Iberdrola o EDP). Com a consumidor i si ho desitges, pots contractar aquesta inspecció a una Empresa Instal·ladora de Gas autoritzada.

Cartell Inspecció Instal·lació GasQUIN ÉS EL PROCEDIMENT? L’empresa comercialitzadora t’ha de comunicar per carta amb 3 mesos d’antelació que es realitzarà la inspecció. Una setmana abans de la inspecció hi haurà cartells comunicant el dia i la franja horària de la Inspecció. En el cas d’haver optat per contractar el servei a una Empresa Instal·ladora de Gas Autoritzada, disposes del temps indicat a la carta per posar-te en contacte amb ells. Pots consultar el llistat d’instal·ladors autoritzats al web del Ministeri: sedeaplicaciones.minetur.gob.es

QUÈ I COM ES PAGA? En tots dos casos, el cost de la inspecció serà inclòs a la factura de gas de la teva empresa comercialitzadora. No paguis mai en efectiu! Veuràs que es cobren dos conceptes: per una banda les despeses de gestió de l’empresa comercialitzadora que són 15, 59 €, i per altra banda la inspecció en sí mateixa que a Catalunya costa 32,52 € o 41,20 €, depenent de la tarifa contractada. Si has optat per una empresa autoritzada escollida per tu, el preu de la inspecció serà acordat amb la mateixa empresa.

QUÈ S’HI FA? L’objectiu d’aquesta inspecció és comprovar que la teva instal·lació compleix amb els requisits tècnics i  de seguretat. Es valora el següent:

 • La absència de fuites de la instal·lació de gas natural.
 • Comprovació de tubs de Gas Natural (en zones visibles i accessibles).
 • Condicions de ventilació i la ubicació dels comptadors.
 • La ventilació dels locals que contenen aparells de gas natural.
 • La connexió dels aparells a la instal·lació de gas natural.
 • Els conductes d’evacuació d’escalfadors i calderes.
 • Comprovació de la combustió en escalfadors, calderes i vitroceràmiques de gas natural.
 • Les condicions de funcionament dels aparells que funcionen amb gas natural.

ÉS REALMENT OBLIGATORIA? Sí, per la teva seguretat i per garantir la utilitat de la instal·lació de gas. Si no es passa la inspecció es notificarà a l’Organisme competent de la teva comunitat autònoma i es pot interrompre el subministrament de gas natural.


IMPORTANT! No paguis mai directament a la persona que ve a fer la inspecció al teu domicili. Recorda que el cost de la Inspecció serà carregat a la factura de la teva empresa comercialitzadora (Gas Natural, Endesa, Iberdrola o EDP), tan si la realitzes amb ells o amb una empresa autoritzada. Sol·licita sempre l’acreditació professional al tècnic, i desconfia de visites no programades d’empreses sense autorització.


Revisió / Manteniment de Calderes de Gas

PERIODICITAT: les Calderes de Gas és obligatori revisar-les cada 2 anys, les Calderes de Gas-oil cada any i els escalfadors d’aigua cada 5 anys. Això és el que estableix el Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) pels equips destinats a ús domèstic (per altres usos la reglamentació és diferent). En ocasions els fabricants poden reduir el temps de les revisions de calderes de gas a un any i per això cal que consultis el manual de manteniment dels teus equips.

Revisió Manteniment Calderes de GasQUI LA REALITZA? Els fabricants de calderes, les empreses comercialitzadores o les empreses instal·ladores i mantenidores autoritzades. Tant els fabricants de les calderes com la teva companyia de gas ofereixen contractes de manteniment anuals. Cal que et fixis bé quins serveis estan inclosos a la teva pòlissa, ja que hi poden haver diferències notables d’un pla a l’altre.

A Clima & Fred formem part del tercer grup d’empreses que hem exposat; som una Empresa Instal·ladora i Mantenidora de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, tal com exigeix el reglament, i per tant estem habilitats per realitzar els manteniments d’equips de climatització. En el nostre cas particular, la nostra política es centra en cobrar al client per la feina que realitzem, ni més ni menys. El preu dels manteniments de calderes és el mateix es tingui o no subscrit un contracte de manteniment amb nosaltres. Si vols més informació no dubtis a contactar amb nosaltres.

Etiqueta revisió Calderes de GasQUIN ÉS EL PROCEDIMENT: si tens subscrit un contracte de manteniment amb una empresa, serà ella l’encarregada de trucar-te per concertar dia i hora per la revisió. Si no tens cap contracte formalitzat, hauràs de ser tu l’encarregat/da de contactar amb una empresa autoritzada perquè et realitzin el servei.

ÉS OBLIGATORI TENIR UN CONTRACTE DE MANTENIMENT? No, la llei no obliga a tenir subscrit cap contracte de manteniment. Així que per complir la Llei només caldrà requerir dels serveis d’un professional habilitat cada dos anys (per calderes de gas), cada any (per calderes de gas-oil) i cada 5 anys (per escalfadors d’aigua).

QUÈ S’HI FA? Els objectius  principals  d’aquestes revisions són controlar el bon funcionament de l’equip, assegurar la seva eficiència energètica, durabilitat i seguretat. Les actuacions a les calderes de gas que haurà de realitzar el tècnic són:

 • Neteja general de la caldera
 • Prova de combustió
 • Revisió de vàlvules i bombes
 • Purga de tot el sistema de calefacció
 • Revisió de les aixetes i purgadors de cada radiador

Al finalitzar la revisió, el tècnic et lliurarà el Certificat de Manteniment i omplirà l’etiqueta que està enganxada a la teva caldera, per tal de recordar la data de futures revisions.

QUANT COSTEN? El preu de la revisió és lliure, així que si has de precisar d’aquest servei et recomanem que consultis a varis professionals i escullis la opció que t’aporti més confiança.


La Inspecció de la Instal·lació del Gas i la Revisió de la Caldera són responsabilitat de l’usuari o del titular de la instal·lació. Per la Inspecció és la companyia la que avisa amb antelació i per la revisió ha de ser l’usuari que es preocupi de requerir dels serveis d’una empresa. Tan la Inspecció com la Revisió són de caràcter obligat.

Has trobat útil aquest article? Anima’t a comentar i a formular preguntes si t’ha quedat algun dubte!

0 comentaris

Escriu un Comentari

Es requereixen camps amb *