AVÍS LEGAL

 

I. OBJECTE

Aquestes condicions legals són establertes amb la finalitat de determinar els criteris i condicions d’ús, de la pàgina web: www.climaifred.com.

Dades del Titular:

En compliment amb l’establert a la Llei de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic LSSICE 34/202, CLIMA&FRED, posa a disposició dels usuaris, ples dades del titular d’aquesta pàgina web:

  • GIORGIO SILVESTRI BERDUGO
  • N.I.E. X5552865K
  • Domicili a: c/ de la Riera 2B, 3r 2a – 08530, La Garriga (Spain).
  • Correu electrònic de contacte: info@climaifred.com
  • Telèfon: +34 639 45 85 52

A l’ingressar i utilitzar aquesta web, vostè adopta la condició d’usuari, i implica que accepta les condicions plantejades en el present avís legal, en la versió publicasa en el moment en que accedeixi a la pàgina. CLIMA&FRED, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís, les condicions d’accés, ús i consulta de la seva pàgina web: també l’estructura visual i tècnica de la pàgina, els continguts, la oferta de serveis, i tot allò que en ella es troba.

Si en algun moment, els canvis afecten directament als usuaris, de forma que incideixi en la seva privacitat, o els seus drets com a usuaris i consumidors, es comunicarà amb antelació a la seva entrada en vigor.

 

II. POLÍTICA DE PRIVADESA

Complint amb el deure de informació, establert i exigit per la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que vostè faciliti a través dels formularis de la nostra pàgina web o de qualsevol dels medis de contacte que posem a la seva disposició, seran incorporats als fitxers dels que n’és titular GIORGIO SILVESTRI. Al remetre’ns la seva informació vostè autoritza de forma expressa els tractament de les seves dades, amb la finalitat d’atendre i resoldre les consultes que ens remeti, així com per enviar-li informació sobre els serveis que oferim i les publicacions dels nostre bloc.

És necessari que complimenti tots els camps dels formularis que es mostrin com obligatoris, del contrari no ens serà possible contestar la seva sol·licitud. Si us plau, eviti enviar comentaris que incloguin dades que es puguin considerar especialment protegides. Qualsevol dada addicional necessària per assessorar-li correctament, li serà sol·licitada de forma electrònica o presencial.

Vostè garanteix la veracitat de les dades que aporta, i es compromet a comunicar qualsevol canvi en les mateixes.
Podrà revocar el consentiment al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Per donar-se de baixa de la nostra llista de mailing només ha de seguir les instruccions que apareixen al final dels nostres correus.

Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant un document que permeti acreditar la identitat de l’interessat, a la següent direcció: cc/ de la Riera 2B 3r 2a – 08530. La Garriga, Barcelona (Spain) o al correu info@climaifred.com

Aquest fitxer ha estat degudament inscrit al Registre General de l’Agpència Espanyola de Protecció de Dades.

 

III. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

CLIMA&FRED només es fa responsable de la informació, dades i imatges emmagatzemades en els seus servidors i presents a la web: www.climaifred.com

En aquesta pàgina hem inclòs enllaços que li porten als perfils professionals de CLIMA&FRED, en les diferents xarxes socials. També és possible que en les publicacions del bloc es posin enllaços a pàgines de tercers, amb la finalitat d’ampliar la informació sobre els temes que es tracten en els diferents posts.

CLIMA&FRED, només gestiona www.climaifred.com, per el que s’eximeix de qualsevol responsabilitat sobre els continguts, seguretat, o publicitat inclosa en els llocs als que enllaça, i que estan fora del seu control i administració.

 

IV. OBLICACIONS DE L’USUARI

Al ingressar i fer ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta implícitament les següents condicions generals:

a) Propietat Intel·lectual:
L’usuari no podrà utilitzar la informació continguda en aquesta web, ni el disseny, ni el seu contingut gràfic, sense que intervingui l’autorització expressa el seu propietari, en cas contrari estaria faltant als drets de propietat intel·lectual i industrial del propi titular de la pàgina, dels desenvolupadors, y de qualsevol altre tercer que sigui titular dels drets.

a. No es permet la reproducció total, ni parcials dels continguts de la web.
b. No es permet l’ús del nom comercial, marca, imatge, ni el logotip de CLIMA&FRED.
c. En cas que vulgui esmentar un dels nostres continguts, comuniquis amb nosaltres amb antelació.

b) L’usuari es farà responsable de la veracitat de les dades que subministri.
c) L’usuari comunicarà qualsevol canvi que pateixin les seves dades, amb la finalitat de col·laborar amb el principi de qualitat de les dades, que exigeix la LOPD.
d) L’acceptació de la instal·lació de cookies és voluntària, per això s’informa just al entrar de l’ús d’aquesta tecnologia per al bon funcionament d’aquesta web.

 

V. EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT

CLIMA&FRED, ha establert i implantat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari de tal manera que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, haguda compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst a l’article 9 LOPD i en Real Decret 1720/07, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal